نهال بادام آذر

20,000 تومان

بادام آذر درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . این رقم حاصل رقم بادام ایتالیایی (پدر) و رقم بادام فرانسوی آی (مادر) بوده و درختی بسیار قوی و پربار است.

نهال بادام آذر دیرگل

35,000 تومان

خاستگاه بیشتر بادام های دیرگل کشور فرانسه است و در گونه ها و نام های مختلفی وجود دارد. تفاوت در نام نهال بادام دیر گل مربوط می شود به زمان رسیدن آنها، شکل درخت و میزان ثمری که دارند. نهال های بادام چه دیرگل و چه زودگل نسبت به خشکی مقاومت بالایی دارند از این رو برای کشت در ایران مناسبند. حتی در برخی از مناطق این نهال ها به صورت دیم کاشته می شوند.

نهال بادام آی

30,000 تومان

بادام آی درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . خاستگاه این رقم کشور اسپانیا است. بادام آی رقمی است بسیار دیرگل، پوست نازک و پربازده که عادت رشد گسترده دارد.

نهال بادام پسته ای

30,000 تومان

بادام پسته ای درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . خاستگاه این رقم آسیای غربی است. رقمی بسیار دیرگل است و زمان رسیدن میوه آن اوایل شهریور ماه است. کشت این رقم در ایران کمتر متداول است. این رقم بدلیل شباهت شکل ظاهری پوسته اش به پسته، پسته ای نامیده میشود.

نهال بادام حریر

30,000 تومان

بادام حریر درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . این رقم درختی بسیار قوی و پربار است و عملکرد آن از رقم آذر بیشتر است. رقم حریر در ایران در منطقه آذرشهر کشت می شود.

نهال بادام ربیع

20,000 تومان

بادام ربیع درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . بادام ربیع بسته به اقلیم متوسط گل و یا دیرگل بوده و پوست میوه آن بسیار سخت است .

نهال بادام سفید

30,000 تومان

بادام سفید درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . بادام سفید که در کشور ما بنام های بادام محب یا محب علی معروف است، یکی از پرطرفدارترین ارقام بادام در ایران منطقه کردستان می باشد.

نهال بادام سهند

30,000 تومان

نهال بادام سهند درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . نهال بادام سهند رشد قوی، گسترده و باز دارد و بسیار پربار است. پوست میوه آن سخت است. بادام سهند همچون شکوفه و آذر از ارقام بادام فرانسوی به شمار می آید. رقم سهند در ایران در منطقه آذرشهر کشت میشود.

نهال بادام شاهرود ۱۲

30,000 تومان

نهال بادام شاهرود ۱۲ درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . شاهرود ۱۲ رقمی است با رشد قوی و بسیار دیرگل که برداشت میوه آن بسیار آسان بوده و پوسته سبز آن به راحتی جدا میشود.

نهال بادام شکوفه

20,000 تومان

بادام شکوفه درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . نهال بادام شکوفه رشد قوی و گسترده و باز دارد و پوست میوه آن سخت است. بادام شکوفه همچون سهند و آذر از ارقام بادام فرانسوی به شمار می آید. رقم شکوفه در ایران در منطقه آذرشهر سطح زیر کشت قابل توجهی دارد.

نهال بادام فرانیس کیفیت تضمینی!

نهال بادام فرانیس

20,000 تومان

از ارقام اصلاح شده  روز دنیا هست و به یقین میتوان گفت بین بادام جهان جز بهترین ارقام دیرگل کاغذی محسوب می شود . زمان گلدهی رقم فرانسیس حدودا 20 روز بعد ارقام معمولی می باشد.

نهال بادام کاغذی

35,000 تومان

به سودآوری چشم گیر اقتصادی بادام کاغذی؛ کمک زیادی می کند زیرا یکی از ارقام با کیفیت است که بازار فروش خوبی دارد.نهال بادام کاغذی؛ بر اساس عملکرد،خصوصیات و ویژگی ها دارای نژاد های مختلفی است که هر کدام با دیگری متفاوت است،یکی از نژاد های مرغوب بادام،نهال بادام کاغذی است که کاشت آن در ایران عملکرد بسیار خوبی دارد.

نهال بادام مامایی جنس عالی!

نهال بادام مامایی

20,000 تومان

نهال بادام مامایی درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگاراست. زمان باردهی این نوع از بادام یکساله  است. خاستگاه این رقم ایران/ کردستان  می باشد. بادام مامایی رشد قوی و نسبتا گسترده دارد و پوست میوه آن سخت است.

نهال بادام نون پاریل

30,000 تومان

نهال بادام نون پاریل (Nonpareil) درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن ناسازگار است . این رقم بومی کشور آمریکا بوده و دارای عملکرد بالا میباشد. این رقم از ارقام پوست نازک بشمار میرود.

نهال بادام یلدا

30,000 تومان

بادام یلدا یکی از ارقام بادام پوست کاغذی است. این رقم درختی با رشد قوی، و بشکل گسترده دارد. خاستگاه رقم یلدا کشور آمریکاست.