نهال آلبالو گوشواره ای

40,000 تومان

یکی از انواع نهال های بسیار خوشمزه و زیبا نهال آلبالو گوشواره ای می باشد که سال های زیادی است به وسیله کشاورزان کاشته می شود.  یکی از مهمترین ویژگی هایی که این نهال دارد و باید شما از آن اطلاع داشته باشید صادراتی بودن آن می باشد.

نهال آلبالو گیسی

15,000 تومان

یکی از انواع نهال های پاکوتاه که رشد زیادی هم دارد نهال البالو گیسی می باشد. خواستگاه اصلی این نهال کشور مجارستان است که در کشورهای دیگر هم طرفداران زیادی دارد و افراد زیادی اقدام به کاشت آنها می نمایند.

نهال آلبالو مجارستانی پیش رس

40,000 تومان

نهال البالو مجارستانی یکی از گیاهان خزان پذیر به شمار می رود که برگ های آن به صورت متناوب روی شاخه قرار گرفته اند و لوزی شکل می باشند. از نظر حجم باید بدانید که این نمونه از نهال ها جای کمتری را به خود اختصاص می دهند،

نهال آلبالو مجاری دیررس

40,000 تومان

نهال البالو مجارستانی یکی از گیاهان خزان پذیر به شمار می رود که برگ های آن به صورت متناوب روی شاخه قرار گرفته اند و لوزی شکل می باشند. از نظر حجم باید بدانید که این نمونه از نهال ها جای کمتری را به خود اختصاص می دهند

نهال آلبالو مورلو

20,000 تومان

خاستگاه رقم مورلو کشور انگلستان است. این رقم در کشور آمریکا نیز بسیار کشت میشود. آلبالو مورلو درختی است پر رشد و پر محصول که رنگ میوه اش رقم قرمز بسیار تیره است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد. آلبالو مورلو رقمی دیررس است.ـ

نهال آلبالو مونت مورنسی

20,000 تومان

خاستگاه رقم مونت مورنسی کشور فرانسه است. رنگ میوه این رقم قرمز روشن است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد. زمان گلدهی مونت مورنسی نیمه دوم فروردین و زمان برداشت میوه آن اواخر خرداد ماه است.