نهال انار آلک ساوه

22,500 تومان

انار ساوه شهرت و آوازه بلندی دارد در این شهرستان در حال حاضر ۱۱ هزار هکتار به باغات انار اختصاص دارد.محصولات تولیدی انار این شهر،انار ملس، ترش، یوسف خانی و محمد علی خانی، آلک، تبریزی، شیرین پاییزه است.

نهال انار دانه سیاه

25,000 تومان

نهال انار دانه سیاه درختی است با عملکرد زیاد که میوه هایی متوسط به رنگ قرمز دارد. این رقم بومی ایران، استان یزد شهرستان عقداء منطقه سرو است. ارقام انار به دو گروه زودرس شیرین و ترش و واریته های دیررس ملس تقسیم می شوند که رقم دانه سیاه از گروه دیررس ملس می باشد.

نهال انار رباب نیریز

20,000 تومان

نهال انار رباب نیریز با نام علمی Punica granatum L درختی است با عملکرد زیاد که میوه هایی بزرگ به رنگ قرمز دارد. این رقم بومی ایران، استان فارس شهرستان نیریز است. ارقام انار به دو گروه زودرس شیرین و ترش و واریته های دیررس ملس تقسیم می شوند که رقم رباب نیریز از گروه دیررس ملس می باشد.

نهال انار شیرین شهسوار

25,000 تومان

نهال انار شیرین شهسوار با نام علمی Punica granatum L درختی است با عملکرد زیاد که میوه هایی متوسط به رنگ سفید مایل به زرد دارد. این رقم بومی ایران، استان یزد منطقه سریزد و ابرکوه است. رقم شیرین شهسوار در کلیه مناطق شناخته شده جهت کشت و تولید انار قابلیت کاشت دارد. ارقام انار به دو گروه زودرس شیرین و ترش و واریته های دیررس ملس تقسیم می شوند که رقم شیرین شهسوار از گروه زودرس شیرین می باشد.

نهال انار قندهار

25,000 تومان

درخت انار از جنس انار (Punicaceae) است که به صورت درختچه ای با پاجوش های فراوان و یا با حذف پاجوش به طور تک تنه رشد می کند و ارتفاع آن به ۲ الی ۵ متر می رسد. انار از درختان میوه مناطق نیمه گرمسیری بوده در نواحی سرد، خزانپذیر و در مناطقی که زمستان های ملایم دارند، همیشه سبز می باشد. نهال انار قندهار برای رسیدن به میوه با کیفیت و مطلوب به گرمای تابستان بیشتر نیاز دارد.

نهال انار گل تفتی

25,000 تومان

درخت انار از جنس انار (Punicaceae) است که به صورت درختچه ای با پاجوش های فراوان و یا با حذف پاجوش به طور تک تنه رشد می کند و ارتفاع آن به ۲ الی ۵ متر می رسد. انار از درختان میوه مناطق نیمه گرمسیری بوده در نواحی سرد، خزانپذیر و در مناطقی که زمستان های ملایم دارند، همیشه سبز می باشد. نهال انار گل تفتی برای رسیدن به میوه با کیفیت و مطلوب به گرمای تابستان بیشتر نیاز دارد.

نهال انار ملس ساوه

15,000 تومان

انار ساوه شهرت و آوازه بلندی دارد و شامل ارقام مختلفی چون یوسف‌خانی، تبریزی، محمدعلیخانی، شیرین پاییزه و غیره می‌شود و از میان آنها انار ملس ساوه بیشترین رقم صادرات را به خود اختصاص داده که به دلیل همین شهرت رقم اصلی  انار ساوه را شکل داده است.

نهال انار واندرفول

25,000 تومان

درخت انار از جنس انار (Punicaceae) است که به صورت درختچه ای با پاجوش های فراوان و یا با حذف پاجوش به طور تک تنه رشد می کند و ارتفاع آن به ۲ الی ۵ متر می رسد. انار از درختان میوه مناطق نیمه گرمسیری بوده در نواحی سرد، خزانپذیر و در مناطقی که زمستان های ملایم دارند، همیشه سبز می باشد. نهال انار واندرفول برای رسیدن به میوه با کیفیت و مطلوب به گرمای تابستان بیشتر نیاز دارد.

نهال انار یزدی اردستانی

20,000 تومان

انار یزدی اردستانی دارای رشد قوی و عملکرد زیاد است و میزان برگ آن کم بوده و شکل میوه آن درشت، کروی و دیررس است. این رقم بومی ایران است و در شهرستان های کاشان ، اردستان، نطنز، شهرضا ، اصفهان،نائین ، برخوار و میمه ، نجف آباد مورد کشت قرار میگیرد.